REHERSALS

OZAN Theater De KOM, Stadsplein 6, Nieuwegein, 030-60557897
Every week (Studio 2) Friday 20.00 – 22.00 hours


OZAN ÇİÇEK
Theater De KOM, Studio 2, Stadsplein 6, Nieuwegein, 030-60557897
Three times in two months Sunday 10:30 - 15:00 hours

OZAN ANA Theater De KOM, Studio 2, Stadsplein 6, Nieuwegein, 030-60557897
Everyweek on Monday 19:30 – 20:45 hours