ANBI GEGEVENS

1. NAAM: Stichting OZAN

2. Fiscale nummer: KvK - Utrecht, S-41 18 55 32

3. Contact gegevens: Dr. Ir. Ersin Seyhan, Buitenweg 314, 3602 ZK, Maarssen

4. Bestuur: Dr. Ir. E. Seyhan (Voorzitter), S. Cankov (Secretaris/Penningmeester)

5. Beleidsplan: Door culturen middels dans bij elkaar te brengen wordt wederzijds begrip en respect voor elkaar gestimuleerd. Iedereen heeft dromen. Dromen zijn bedrog, maar niet voor OZAN! De doelstelling van de Stichting OZAN is de droom van multiculturele integratie te verwezenlijken door mensen met een verschillende culturele achtergrond te betrekken bij volksdansactiviteiten en anderen ervan te laten meegenieten. Dit is altijd de motivatie en drijfkracht geweest achter de activiteiten en het artistieke beleid van OZAN. Veel van het danstheater- producties van OZAN werden gecreëerd na de invulling van deze aspecten, zoals:
A. Cultureel en multicultureel aspect (‘On stage’ en ‘Backstage’). De `On stage' multiculturele integratie wordt bereikt door het maken van scenario's (a) waarin de goede contacten tussen de Nederlandse en Turkse culturen worden uitgelicht; (b) waarbinnen Nederlandse en Turkse dansers kennis nemen van elkaars cultuurpatronen, en elkaar beter leren begrijpen; (c) waar men ziet dat volksdansen een van de beste manieren is om te communiceren, en hoe op een plezierige en ontspannen wijze culturele integratie bevorderd kan worden.
B. Choreografie
C. Decor: (a) Tijdelijk of Permanent, (b) Bewegende (door lichteffecten, licht oscillator, Smog- en geluidseffecten)

D. Interne en externe artistieke samenwerking: Alle OZAN Danstheater-producties zijn gebaseerd op een algemeen thema, dat interessant kan zijn voor een groter dan een primair in dansen geïnteresseerd publiek. Als gevolg hiervan werd "theater act" een belangrijk onderdeel van de theatervoorstellingen. Turkse en Nederlandse amateur-spelers binnen de groep OZAN en spelers uit externe theatergroepen worden gebruikt om toneelsketches te maken.
E. Moderne en klassieke dans- en muziekcreaties: Moderne muziek creaties zijn gebaseerd op een combinatie van Nederlandse en Turkse volksmuziek.

6. Beloningsbeleid: Activiteiten van bestuur en organisatie worden geheel 'pro Deo' uitgevoerd. Er wordt derhalve geen beloning verstrekt.

7. Doelstelling:
A. De stichting heeft ten doel: a. Het bevorderen van de integratie tussen Nederlanders en Turken b. Het bevorderen van de Nederlandse en Turkse cultuur
B. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezen lijken door: a. Het organiseren van culturele manifestaties b. Het organiseren van dans- en theaterproducties c. Het promoten van de Nederlandse cultuur en dansen in en Nederland en in het buitenland d. Het geven van volksdanslessen e. Het houden van lezingen over Nederlandse en Turkse cultuur f. Het verzorgen van publicaties

8. Uitgevoerde activiteiten:

WAT? Promotie van culturele integratie Maken van dans-choreografieën Exhibities (= Tentoonstellingen) Folklore consultancy (Informatie-uitwisseling over folklore) Publicaties (Boek, Brochures, Artikelen, PR) Lezingen (Cursussen, Seminars, Workshops)

WAAR? Overal in Nederland England, België, Frankrijk, Duitsland Denemarken, Noorwegen, Zweden, Turkije

VOOR WIE en WANNEER?
Bij:
- Jubilea - Danstheater-presentaties - TV/Radioprogramma’s - Festivals - Culturele festiviteiten - Promotie-gelegenheden

LEZINGEN Dans-academies, Universiteiten, Hogescholen, Cultuurcentra, Gast-dansdocent in dans-academies in R’dam, A’dam en Tiel

9. Financiële verantwoording:
Verkregen subsidies komen geheel ten goede aan de activiteiten van de stichting zoals beschreven in de doelstelling. Activiteiten van bestuur en organisatie zijn geheel 'pro Deo'.